การสมัครสมาชิกใหม่

เริ่มจากไปที่หน้าสมัครสมาชิก โดยคลิกที่ "เข้าสู่ระบบ/สมัคร" (หมายเลข 1) จากนั้นกดปุ่ม "create account" (หมายเลข 2) เพื่อสร้างบัญชีใหม่

การเข้าหน้าสมัครสมาชิก


เมื่อมาถึงขั้นตอนการสร้างบัญชีใหม่ ท่านสามารถเลือกรูปแบบการสมัครได้ ดังนี้ (1) สมัครด้วยบัญชี Google (2) สมัครด้วยบัญชี Facebook และ
(3) สมัครผ่านระบบของฟาสซิโน โดยการกรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "create account" เพื่อสมัคร

การสมัครสมาชิก


หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกของฟาสซิโนสำเร็จ หน้าจอของท่านจะปรากฎข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกฟาสซิโน"
ท่านสามารถเลือก (1) ช้อปปิ้งต่อ หรือ (2) สมัคร Fascino Member Card หรือ (3) เชื่อมข้อมูล Fascino Member Card**

**กรณี ที่ท่านมี Fascino Member Card อยู่แล้ว ท่านสามารถผูกข้อมูลของท่านเพื่อสามารถสะสมคะแนน/แลกคะแนน Fascino Reward
ได้ทั้งจากหน้าร้านและเว็บไซต์ของฟาสซิโน

สมัครสำเร็จเรียบร้อยแล้วการสมัครบัตร Fascino Member Card

เริ่มจากไปที่หน้า Fascino Member Card โดยคลิกที่ "บัญชีของฉัน" (หมายเลข 1) จากนั้นไปที่ข้อมูลส่วนตัว (หมายเลข 2) และ
คลิกที่ "ท่านยังไม่ได้สมัคร Fascino Reward" (หมายเลข 3)

การเข้าสู่หน้าสมัคร Fascino Member Card


ท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ ให้คลิกที่ "Join Now" (หมายเลข 1) เพื่อทำการสมัครบัตรสมาชิกฟาสซิโน
ส่วนท่านที่มีบัตร Fascino Member Card อยู่แล้ว ให้คลิกที่ "Click here" (หมายเลข 2) เพื่อทำการเชื่อมข้อมูลบัตรสมาชิกฟาสซิโนเข้ากับระบบ
ทั้งนี้ท่านสามารถสะสมแต้มฟาสซิโนรีวอร์ด เพื่อใช้เป็นส่วนลดสินค้าในครั้งต่อไปได้

หน้า Fascino Member Card


การสมัครบัตรสมาชิก Fascino Member Card (สำหรับสมาชิกใหม่)

STEP 1 : กรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฟาสซิโนก่อนทำการกดปุ่ม "Next Step" จากนั้น ระบบจะส่ง Verify Code เข้าอีเมลของท่าน
STEP 2 : กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่าน ท่านจะได้รับรหัส Verify code จากนั้นให้นำรหัสที่ได้มากรอกในช่อง Verify Code แล้วกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันรหัสของท่าน
STEP 3 : เมื่อสมัคร Fascino Member Card สำเร็จ ท่านสามารถดูคะแนนได้ที่ "View My Point"

ขั้นตอนการสมัครบัตรสมาชิกฟาสซิโน  (สำหรับสมาชิกใหม่)


การเชื่อมข้อมูลบัตร Fascino Member Card (สำหรับสมาชิกเก่า)

STEP 1 : กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกดปุ่ม "Submit"
STEP 2 : กดเลือกรูปแบบการส่ง Verify Code (อีเมล/เบอร์โทรศัพท์) จากนั้น สมาชิกค่อยทำการ กรอก Verify Code และกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันตัวตน
STEP 3 : เมื่อเชื่อมข้อมูล Fascino Member Card สำเร็จ ท่านสามารถดูคะแนนได้ที่ "View My Point"

ขั้นตอนการเชื่อมข้อมูลบัตรสมาชิกฟาสซิโน  (สำหรับสมาชิกเก่า)
การเพิ่มข้อมูลสมาชิก

เริ่มจากไปที่ "บัญชีของฉัน" (หมายเลข 1) และ "ข้อมูลส่วนตัว" (หมายเลข 2) และ "ข้อมูลสมาชิก" (หมายเลข 3)

การเข้าสู่หน้าข้อมูลสมาชิก


จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Add Member" เพื่อเพิ่มข้อมูลสมาชิก เมื่อเพิ่มข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

การเพิ่มสมาชิก


กรอกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน ก่อนกดที่ปุ่ม "Add" เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลสมาชิกครอบครัวของท่าน

กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน


เมื่อเพิ่มข้อมูลสมาชิกครอบครัวเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูรายการสินค้าสำหรับสมาชิกได้ (หมายเลข 1)
และสามารถกลับมาดูประวัติการสั่งซื้อไปที่ "View History" (หมายเลข 2)

การจัดการข้อมูลสมาชิก