สินค้าที่มีสัญลักษณ์ “ 0% “ สามารถทำรายการผ่อนชำระแบบ 0% ได้ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ KTC ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

โดยสามารถมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระดังนี้

  • สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระ จะมีสัญลักษณ์ “0%”
  • มูลค่าของสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระได้ 0% เป็นเวลา 3 เดือน
  • มูลค่าของสินค้าตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระได้ 0% เป็นเวลา 6 เดือน
  • มูลค่าของสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่อนชำระได้ 0% เป็นเวลา 10 เดือน

สินค้าที่เลือกเป็นรายการผ่อนชำระ ไม่สามารถสั่งร่วมกับรายการสินค้าอื่น ๆ ได้